Disclaimer


DISCLAIMER

De prijzen genoemd op deze website gelden bij benadering. Voor de exacte prijs verzoeken wij U contact op te nemen.
Pinnen mogelijk
BUHRMANN Tubantiastraat 108 7521BP Enschede Tel : 053-4358703

*voorwaarden Het terrein dient bouwrijp te worden opgeleverd. De grond moet ontdaan zijn van puin, bestrating, boomstronken,wortels, afgebroken palen,funderingen en dergelijke. Mochten er toch extra werkzaamheden nodig blijken, dan zullen deze in overleg in rekening worden gebracht.U dient zelf aan te geven: de juiste lijn en hoogte hekwerk, kabels en leidingen in de grond. Wij zijn niet aansprakelijk door schade toegebracht aan kabels cq. LeidingenT.B.V.gaten dient 70cm ruimte te zijn.
Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat wij op de afgesproken Datum niet kunnen plaatsen

Wegens onze voortdurende toewijding aan productkwaliteit en innovatie, behouden wij ons het recht voor, om op ieder moment specificaties, prijzen, ontwerpen, toepassingen, modellen of uitvoeringen te beeindigen casu quo te wijzigen zonder dat daar rechten aan ontleend kunnen worden.